مجتمع چاپ و بسته بندی برادران لطیفی

آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران

انتخابات اتحادیه چاپخانه داران تهران یکی از عجیب ترین و پیچیده ترین رویدادهای صنفی تاریخ ایران محسوب می گردد که مدام دستخوش اعمال سلیقه و عدم توجه به قوانین قرار گرفته تا حدود پانزده ماه بی نتیجه باقی بماند.

آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، اواخر آبان 1398نشریه چاپ و نشر در خبری -در سایت و نشریه- نتایج نهایی انتخابات را منتشر نمود! اما اکنون در شهریور 1399 هیچ نهادی - سازمان صمت، اتاق اصناف- اسامی نهایی را معرفی نکرده و متاسفانه هیچ یک از کاندیداها و اهالی صنف علت انتشار این خبر کذب را پیگیری نکرده اند!!! ( پدیده انتشار اخبار کذب و عدم پیگیری از سوی ذینفعان در جایگاه اجتماعی و فرهنگی خود جای تحقیق و پژوهش رفتاری در رسانه و جامعه مخاطبین دارد)
آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران با توجه به اشراف کامل به رویدادهای انتخابات برای جلوگیری از تنش و استفاده ابزاری فرصت طلبان طی پانزده ماه به این مبحث وارد نشد؛ اکنون بر اساس یک فعالیت پژوهشی به بررسی ویژه پرونده انتخابات بصورت مکتوب و تصویری خواهد پرداخت.
مجله باسابقه صنعت چاپ در شماره تیرماه خود به گفتگو با برخی کاندیداها پرداخته است که ابتدا به باز نشر مطالب مستند و مستدل آن خواهیم پرداخت. در پیش مقدمه این نشریه آمده است:

"یک سال گذشت. روز ۱۶ تیر درست یک سال از انتخابات هیئت مدیره اتحادیه چاپخانه‌داران تهران گذشت، یک سال از بی اثر ماندن رای چاپخانه‌داران می گذرد انتخاباتی پر رقابت که از فردای اعلام آرا به سردی گرایید و در عوض دوری تازه از چالش‌های کم‌سابقه را استارت زد که هنوز هم ادامه دارد
تا همینجا رکورد بلاتکلیفی یک اتحادیه صنفی به نام اتحادیه چاپخانه‌داران تهران ثبت شده و آنطور که فضای بین طرفین درگیر برداشت می‌شود این کشاکش و بلاتکلیفی حالا حالاها پایان نمی یابد.
.ماجرای انتخابات هیئت مدیره اتحادیه چاپخانه‌داران تهران بحث و انتقادات بسیاری را به دنبال داشته به نوعی کل نظام انتخاباتی صنفی در کشور را زیر سوال برده و مسائلی فراتر از دعوای بین دو مدعی را به میان کشیده،
پیچیدگی این مسئله صنفی از آنجاست که رنگ و بوی امنیتی پیدا کرده ،معمولاً کلمه امنیت و نهادهای امنیتی کافی است که هر پرسشی بی جواب بماند یا بنا به مصلحت به زمان دیگر حواله داده شود همچنان که پیگیری‌های ماهنامه صنعت چاپ  طی یک سال گذشته از طرف های اصلی ماجرا و ادارات مربوطه بی جواب مانده بود. حالا پس از یک سال اکثریت ذینفعان این آوردگاه در حدی که خود صلاح دانستند پاسخهایی دادند که باید آن را به فال نیک گرفت
بی شک غیبت یکی از منتخبین که رای دوم را انتخابات آورده و یک طرف اصلی ماجرا قلمداد می‌شود از نگاه خوانندگان پنهان نمی‌ماند و آن را به مثابه کاستی این گزارش قلمداد خواهند کرد...

فردای انتخابات این خبر دهان به دهان و موبایل به موبایل منتشر شد که با شکایت نفر دوم انتخابات فعلا اعتبارنامه نفر اول و سایر منتخبین صادر نمی شود و عملاً هیئت مدیره جدید رسمیت پیدا نمی کند به این ترتیب در محافل مختلف شاکیان به عنوان موانع تنفیذ آرا و آغاز به کار هیئت مدیره منتخب یاد می شد..."

اما نکته این پیش مقدمه نشریه صنعت چاپ شاید به ماه ها قبل تر باز می گردد؛ ایرج استاد علینقی که رییس اتحادیه بود پس از تنش های بیشمار با احمدرضا اعتماد مظاهری مدیرعامل تعاونی چاپخانه داران به یکباره بدون هیچ اطلاعی در هیات مدیره اتحادیه حاضر نشد و تا امروز(شهریور 1399)هیات مدیره اتحادیه با چهار نفر( بهمن پورمند؛ احمدرضا اعتماد مظاهری، بابک عابدین، میریونس جعفری) ادامه کار داده؛ این درحالی است که ایرج استاد علینقی در انتخابات گذشته 220 رای کسب کرد و باید به جامعه چاپخانه داران و تاریخ بابت این غیبت در این برهه حساس اقتصادی سیاسی پاسخگو باشد.
بررسی علل غیبت غیر موجه و رابطه دوستانه یک کاندیدا با ایرج استاد علینقی شاید بتواند به بخشی از پرسشها و ابهامات گسترده کنونی پاسخ دهد.
نکته بسیار مهم اینکه متاسفانه با توجه به روند اقتصادی در کشور، اعمال تحریم های ناجوانمردانه و ظهور و بروز ویروس منحوس کرونا وضع کسب وکار چاپخانه داران بد و بدتر شده و عدم وجود یک تشکل قوی برای رسیدگی به حقوق صنفی مزید برعلت تعطیلی چاپخانه ها است.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top