کدابعادکد محصولتیراژقیمت
22330 × 30 × 12 cm01601001--