کدابعادکد محصولتیراژقیمت
24010/5 × 10/5 × 10 cm---