مجتمع چاپ و بسته بندی برادران لطیفی

جعبه های طلقی

جعبه های پنجره دار در اصلاح رایج  ویندو پک نامیده می شوند. به این صورت که شیرینی شما از داخل جعبه قابل مشاهده است، دیدن تمام محصول درون بسته بندی یا حتی بخشی از آن ، حس اعتماد ایجاد می کند و اگرمشتری دقیقا شکل محصول را ببیند هم دید بهتری به محصول مورد نظر پیدا می کند هم اعتماد بیشتری میتواند به خریدش داشته باشد .

این نوع بسته بندی که دارای پنجره طلق است برای مشتری جذابیت های به خصوص خودش را دارد، مشتری ارتباط چشمی با محصولتان برقرار می کند و همین باعث امتیاز مثبت است.

 • جعبه طلقی (ابعاد : 24*24 )
 • جعبه طلقی (ابعاد : 23*15 )
 • جعبه طلقی (ابعاد : 27.5*22 )
 • جعبه طلقی (ابعاد : 27.5*22 )
 • جعبه طلقی (ابعاد : 23*15 )
 • جعبه طلقی (ابعاد : 24*24 )
 • جعبه طلقی (ابعاد : 27.5*22 )
 • جعبه طلقی (ابعاد : 24*24 )
 • جعبه طلقی (ابعاد : 23*32 )
 • جعبه طلقی (ابعاد : 24*24 )
 • جعبه طلقی (ابعاد : 23*32 )
 • جعبه طلقی (ابعاد : 24*24 )
 • جعبه طلقی (ابعاد : 23*32 )
 • جعبه طلقی طرح کاپ کیک
 • جعبه طلقی طرح کاپ کیک
 • جعبه طلقی طرح سیب

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top