مجتمع چاپ و بسته بندی برادران لطیفی

جعبه های طلقی

جعبه های پنجره دار در اصلاح رایج  ویندو پک نامیده می شوند. به این صورت که شیرینی شما از داخل جعبه قابل مشاهده است، دیدن تمام محصول درون بسته بندی یا حتی بخشی از آن ، حس اعتماد ایجاد می کند و اگرمشتری دقیقا شکل محصول را ببیند هم دید بهتری به محصول مورد نظر پیدا می کند هم اعتماد بیشتری میتواند به خریدش داشته باشد .

این نوع بسته بندی که دارای پنجره طلق است برای مشتری جذابیت های به خصوص خودش را دارد، مشتری ارتباط چشمی با محصولتان برقرار می کند و همین باعث امتیاز مثبت است.

 • جعبه طلقی : نیم کیلو به ابعاد 23*15
 • جعبه طلقی : یک کیلو مستطیل به ابعاد 22*27/5
 • جعبه طلقی : نیم کیلو به ابعاد 23*15
 • جعبه طلقی : یک کیلو مربع به ابعاد 24*24
 • جعبه طلقی : یک کیلو مربع به ابعاد 24 *24
 • جعبه طلقی : یک کیلو مربع به ابعاد 24 *24
 • جعبه طلقی : یک و نیم کیلو مستطیل به ابعاد 23*32
 • جعبه طلقی : یک کیلو مستطیل به ابعاد 22*27/5
 • جعبه طلقی : یک و نیم کیلو مستطیل به ابعاد 23*32
 • جعبه طلقی سفید : یک کیلو مربع به ابعاد 24 *24
 • جعبه طلقی سفید : نیم کیلو به ابعاد 23*15
 • جعبه طلقی سفید : یک کیلو مستطیل به ابعاد 22*27/5

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top